20741 Networking with Windows Server 2016

20741 Networking with Windows Server 2016

Kandidati zainteresovani za ovaj kurs su tipično budući ili aktuelni administratori Windows sistema, bez velikog iskustva, zainteresovani da steknu životno važna, kompetitivna znanja iz oblasti administracije sistema ili da po prvi put steknu MCSA ili MCSE sertifikat. Kurs je takođe namenjen iskusnim administratorima Windows 2003 i 2008 sistema kojima je potrebno da brzo usvoje ozbiljne tehnološke razlike koje su se u međuvremenu pojavile.

Na ovom kursu se izučavaju osnovi administracije IPv4 protokola, automatizacija procesa alokacije IP adresa korišćenjem DHCP servisa, osnovi administracije IPv6 protokola, implementacija procesa razrešavanja imena pomoću DNS servisa, evidentiranje alociranih IP adresa pomoću IPAM servisa, implementacija tehnologije Web Application Proxy , implementacija udaljenog pristupa pomoću Direct Access i klasičnih VPN tehnologija, implementacija DFS i Branch Cache tehnologija , korišćenje SDN-a i naprednih osobina mrežnih tehnologija Windows Server 2016 operativnog sistema.

Na ovom kursu se izučava jedan deo fundamentalnih tehnologija, definisanih sadržajem i opisom kursa, iz oblasti administracije Windows Server 2016 operativnog sistema. Ostali kursevi koji su deo plana i programa za sticanje MCSA sertifikata omogućavaju izučavanje ostatka fundamentalnih tehnologija administracije Windows Server 2016 operativnog sistema.

Poznavanje osnova PC hardvera i pristojna upućenost u vezi korišćenja klijentskih Windows operativnih sistema kao što su Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ili Windows 10. Prethodno iskustvo u administraciji Windows klijenata je veoma poželjno ali ne i apsolutno neophodno.

Kurs se sastoji od jedanaest poglavlja (modula) podeljenih na lekcije (lessons) i vežbe (labs). Lista poglavlja, lekcija i vežbi data je u nastavku teksta.

Module 1: Planning and implementing an IPv4 network

Lessons

·         Planning IPv4 addressing

·         Configuring an IPv4 host

·         Managing and troubleshooting IPv4 network connectivity

Lab : Planning an IPv4 network

Lab : Implementing and troubleshooting an IPv4 network

Module 2: Implementing DHCP

Lessons

·         Overview of the DHCP server role

·         Deploying DHCP

·         Managing and troubleshooting DHCP

Lab : Implementing DHCP

Module 3: Implementing IPv6

Lessons

·         Overview of IPv6 addressing

·         Configuring an IPv6 host

·         Implementing IPv6 and IPv4 coexistence

·         Transitioning from IPv4 to IPv6

Lab : Configuring and evaluating IPv6 transition technologies

Module 4: Implementing DNS

Lessons

·         Implementing DNS servers

·         Configuring zones in DNS

·         Configuring name resolution between DNS zones

·         Configuring DNS integration with Active Directory Domain Services (AD DS)

·         Configuring advanced DNS settings

Lab : Planning and implementing name resolution by using DNS

Lab : Integrating DNS with Active Directory

Lab : Configuring advanced DNS settings

Module 5: Implementing and managing IPAM

Lessons

·         Overview of IPAM

·         Deploying IPAM

·         Managing IP address spaces by using IPAM

Lab : Implementing IPAM

Module 6: Remote access in Windows Server 2016

Lessons

·         Overview of remote access

·         Implementing the Web Application Proxy

Lab : Implementing Web Application Proxy

Module 7: Implementing DirectAccess

Lessons

·         Overview of DirectAccess

·         Implementing DirectAccess by using the Getting Started Wizard

·         Implementing and managing an advanced DirectAccess infrastructure

Lab : Implementing DirectAccess by using the Getting Started Wizard

Lab : Deploying an advanced DirectAccess solution

Module 8: Implementing VPNs

Lessons

·         Planning VPNs

·         Implementing VPNs

Lab : Implementing VPN

Module 9: Implementing networking for branch offices

Lessons

·         Networking features and considerations for branch offices

·         Implementing Distributed File System (DFS) for branch offices

·         Implementing BranchCache for branch offices

Lab : Implementing DFS for branch offices

Lab : Implementing BranchCache

Module 10: Configuring advanced networking features

Lessons

·         Overview of high performance networking features

·         Configuring advanced Microsoft Hyper-V networking features

Lab : Configuring advanced Hyper-V networking features

Module 11: Implementing Software Defined Networking

Lessons

·         Overview of SDN.

·         Implementing network virtualization

·         Implementing Network Controller

Lab : Deploying Network Controller

Prateći materijal
Uz kurs se  dobija predviđena knjiga iz oficijelnog plana i programa firme Microsoft za savladavanje ovog kursa sa vežbama.

Kurs je sastavni deo nastavnog plana i programa firme Microsoft za sticanje sertifikata Microsoft Certified Solutions Associate – MCSA ili Microsoft Certified Solutions Expert – MCSE. Koristi se za pripremu ispita 70-741: Networking with Windows Server 2016. Ovo je tipično drugi ispit iz serije koji treba položiti za sticanje oba pomenuta sertifikata.

Uz knjigu iz oficijelnog plana i programa firme Microsoft, obezbeđujemo dodatni materijal za učenje u vidu prezentacija, skripti, linkova i procedura, mukotrpno sakupljan i građen tokom niza prethodnih godina, koji samo našim kursistima obezbeđuje razjašnjenja mnogih pojmova ili tehnologija koji nastavnim planom i programom nisu obuhvaćeni, a koji daju strahovitu kompetitivnu prednost našim polaznicima.

Uz knjigu iz oficijelnog plana i programa firme Microsoft, obezbeđujemo dodatni materijal za učenje u vidu prezentacija, skripti, linkova i procedura, mukotrpno sakupljan i građen tokom niza prethodnih godina, koji samo našim kursistima obezbeđuje razjašnjenja mnogih pojmova ili tehnologija koji nastavnim planom i programom nisu obuhvaćeni, a koji daju strahovitu kompetitivnu prednost našim polaznicima.

Nakon završetka kursa i položenih ispita za sticanje sertifikata MCSA, nezaposleni kandidat bez iskustva može da aplicira za radno mesto tzv. administratora juniora Windows serverskih ili Windows desktop operativnih sistema i da time započne svoju IT karijeru koja se kasnije može usmeravati na administraciju drugih servisa koji se koriste u organizaciji.

Predavači

Siniša Lale

Biografija
 • CET predavač od 1999. godine
 • Microsoft Certified Professional – MCP od 1998.
 • Microsoft Certified Systems Engineer – MCSE od 1999.
 • Microsoft Certified Trainer – MCT od 2000.
 • MCSA i MCSE обука
 • Одржавање курсева по програму „Microsoft Official Curriculum“

Dejan Đorđević

Biografija
 • CET predavač od 1998. godine
 • Microsoft Certified Professional – MCP od 1998.
 • Microsoft Certified Systems Engineer – MCSE od 1998.
 • Microsoft Certified Trainer – MCT od 1999.
 • MCSA i MCSE обука
 • Одржавање курсева по програму „Microsoft Official Curriculum“