20742 Identity with Windows Server 2016

20742 Identity with Windows Server 2016

Kandidati zainteresovani za ovaj kurs su tipično budući ili aktuelni administratori Windows sistema, bez velikog iskustva, zainteresovani da steknu životno važna, kompetitivna znanja iz oblasti administracije sistema ili da po prvi put steknu MCSA ili MCSE sertifikat. Kurs je takođe namenjen iskusnim administratorima Windows 2003 i 2008 sistema kojima je potrebno da brzo usvoje ozbiljne tehnološke razlike koje su se u međuvremenu pojavile.

Radi se o verovatno najvažnijem od tri kursa za sticanje MCSA sertifikata. Ovde se izučavaju kompletni osnovi tehnologije aktivnog direktorijuma kroz osam poglavlja. Za više detalja pogledati sadržaj kursa. Takođe se obrađuju i prateći servisi za izdavanje digitalnih sertifikata, zaštite dokumenata pomoću ADRMS tehnologije, implementacija identiteta povezanih u tzv. federativne relacije verovanja kao i sinhronizacija aktivnog direktorijuma sa Azure AD servisima u oblaku,

Na ovom kursu se izučava jedan deo fundamentalnih tehnologija, definisanih sadržajem i opisom kursa, iz oblasti administracije Windows Server 2016 operativnog sistema. Ostali kursevi koji su deo plana i programa za sticanje MCSA sertifikata omogućavaju izučavanje ostatka fundamentalnih tehnologija administracije Windows Server 2016 operativnog sistema.

Poznavanje osnova PC hardvera i pristojna upućenost u vezi korišćenja klijentskih Windows operativnih sistema kao što su Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ili Windows 10. Prethodno iskustvo u administraciji Windows klijenata je veoma poželjno ali ne i apsolutno neophodno.

Kurs se sastoji od trinaest poglavlja (modula) podeljenih na lekcije (lessons) i vežbe (labs). Lista poglavlja, lekcija i vežbi data je u nastavku teksta.

Module 1: Installing and configuring domain controllers

Lessons

·         Overview of AD DS

·         Overview of AD DS domain controllers

·         Deploying a domain controller

Lab : Deploying and administering AD DS

Module 2: Managing objects in AD DS

Lessons

·         Managing user accounts

·         Managing groups in AD DS

·         Managing computer objects in AD DS

·         Using Windows PowerShell for AD DS administration

·         Implementing and managing OUs

Lab : Managing AD DS objects

Lab : Administering AD DS

Module 3: Advanced AD DS infrastructure management

Lessons

·         Overview of advanced AD DS deployments

·         Deploying a distributed AD DS environment

·         Configuring AD DS trusts

Lab : Domain and trust management in AD DS

Module 4: Implementing and administering AD DS sites and replication

Lessons

·         Overview of AD DS replication

·         Configuring AD DS sites

·         Configuring and monitoring AD DS replication

Lab : Implementing AD DS sites and replication

Module 5: Implementing Group Policy

Lessons

·         Introducing Group Policy

·         Implementing and administering GPOs

·         Group Policy scope and Group Policy processing

·         Troubleshooting the application of GPOs

Lab : Implementing a Group Policy infrastructure

Lab : Troubleshooting Group Policy infrastructure

Module 6: Managing user settings with Group Policy

Lessons

·         Implementing administrative templates

·         Configuring Folder Redirection, software installation, and scripts

·         Configuring Group Policy preferences

Lab : Managing user settings with GPOs

Module 7: Securing Active Directory Domain Services

Lessons

·         Securing domain controllers

·         Implementing account security

·         Implementing audit authentication

·         Configuring managed service accounts

Lab : Securing AD DS

Module 8: Deploying and managing AD CS

Lessons

·         Deploying CAs

·         Administering CAs

·         Troubleshooting and maintaining CAs

Lab : Deploying and configuring a two-tier CA hierarchy

Deploying an offline root CA

Deploying an enterprise subordinate CA

Module 9: Deploying and managing certificates

Lessons

·         Deploying and managing certificate templates

·         Managing certificate deployment, revocation, and recovery

·         Using certificates in a business environment

·         Implementing and managing smart cards

Lab : Deploying and using certificates

Module 10: Implementing and administering AD FS

Lessons

·         Overview of AD FS

·         AD FS requirements and planning

·         Deploying and configuring AD FS

·         Overview of Web Application Proxy

Lab : Implementing AD FS

Module 11: Implementing and administering AD RMS

·         Lessons

·         Overview of AD RMS

·         Deploying and managing an AD RMS infrastructure

·         Configuring AD RMS content protection

Lab : Implementing an AD RMS infrastructure

Module 12: Implementing AD DS synchronization with Microsoft Azure AD

Lessons

·         Planning and preparing for directory synchronization

·         Implementing directory synchronization by using Azure AD Connect

·         Managing identities with directory synchronization

Lab : Configuring directory synchronization

Module 13: Monitoring, managing, and recovering AD DS

Lessons

·         Monitoring AD DS

·         Managing the Active Directory database

·         Active Directory backup and recovery options for AD DS and other identity and access solutions

Lab : Recovering objects in AD DS

Kurs je sastavni deo nastavnog plana i programa firme Microsoft za sticanje sertifikata Microsoft Certified Solutions Associate – MCSA ili Microsoft Certified Solutions Expert – MCSE. Koristi se za pripremu ispita 70-742 Identity with Windows Server 2016. Ovo je tipično treći ispit iz serije koji treba položiti za sticanje oba pomenuta sertifikata.

Uz knjigu iz oficijelnog plana i programa firme Microsoft, obezbeđujemo dodatni materijal za učenje u vidu prezentacija, skripti, linkova i procedura, mukotrpno sakupljan i građen tokom niza prethodnih godina, koji samo našim kursistima obezbeđuje razjašnjenja mnogih pojmova ili tehnologija koji nastavnim planom i programom nisu obuhvaćeni, a koji daju strahovitu kompetitivnu prednost našim polaznicima.

Uz kurs se dobija predviđena knjiga iz oficijelnog plana i programa firme Microsoft za savladavanje ovog kursa sa vežbama.

Nakon završetka kursa i položenih ispita za sticanje sertifikata MCSA, nezaposleni kandidat bez iskustva može da aplicira za radno mesto tzv. administratora juniora Windows serverskih ili Windows desktop operativnih sistema i da time započne svoju IT karijeru koja se kasnije može usmeravati na administraciju drugih servisa koji se koriste u organizaciji.

Predavači

Siniša Lale

Biografija
 • CET predavač od 1999. godine
 • Microsoft Certified Professional – MCP od 1998.
 • Microsoft Certified Systems Engineer – MCSE od 1999.
 • Microsoft Certified Trainer – MCT od 2000.
 • MCSA i MCSE обука
 • Одржавање курсева по програму „Microsoft Official Curriculum“

Dejan Đorđević

Biografija
 • CET predavač od 1998. godine
 • Microsoft Certified Professional – MCP od 1998.
 • Microsoft Certified Systems Engineer – MCSE od 1998.
 • Microsoft Certified Trainer – MCT od 1999.
 • MCSA i MCSE обука
 • Одржавање курсева по програму „Microsoft Official Curriculum“