Osnovni kurs računara

Osnovni kurs računara

Upotreba računara više se ne smatra posebnom veštinom, već osnovnom pismenošću, a sa ubrazanim razvojem tehnologija, sami programi postaju sve jednostavniji za upotrebu, ali se zato platforme umnožavaju i svakodnevno inoviraju. Zato je ovaj kurs namenjen baš svima – ukoliko želite da unapredite svoja znanja i veštine kako rada na računarima, tako i mobilnih platofrmi, smart tehnologija i tableta.

Upotreba računara više se ne smatra posebnom veštinom, već osnovnom pismenošću, a sa ubrazanim razvojem tehnologija, sami programi postaju sve jednostavniji za upotrebu, ali se zato platforme umnožavaju i svakodnevno inoviraju. Zato je ovaj kurs namenjen baš svima – ukoliko želite da unapredite svoja znanja i veštine kako rada na računarima, tako i mobilnih platofrmi, smart tehnologija i tableta. Tokom kursa upoznaćete se kako sa osnovama Windows okruženja, tako i sa promenama u okruženju, prilagođavanju tema, rasporeda ikona i ličnih podešavanja. Ovde ćete naučiti i ponešto o pretraživačima, upotrebi interneta i elektornskih adresa. Nekoliko osnovnih upotreba Microsoft Office poslovnog paketa programa daće vam neophodan temelj kako za profesionalnu, tako i za privatnu upotrebu nekoliko najkorisnijih, najboljih i najopštijih programa današnjice.

Kao polaznici uvodnog kursa, ne morate znati bukvalno ništa o računarima ili radu u radnom okruženju. Kurs počinje od samih osnova, i namenjen je svima, bez obzira na to da li se prvi put susrećete sa okruženjem, ili već imate osnovna iskustva u radu sa Windows operativnim

U okviru kursa upoznaćemo se sa osnovnim postavkama Microsoft Windows operativnog sistema i upotrebom nekih programa Microsoft Office stonih alata. Priču zaokružujemo internet pretraživačima, nalozima za elektronsku poštu, i upotrebi programa na smart uređajima, telefonima i tabletima.

Po okončanom kursu, svi naši polaznici stiču CET sertifikat o savladanom gradivu, stečenim znanjima i veštinama.

Svim polaznicima namenjena je i štampana literatura kako biste i između predavanja mogli da vežbate i učite.

Osnovni kurs upotrebe računara, Microsoft Windows operativnog sistema i osnovnih programa Microsoft Office poslovnog paketa otvara veliki broj mogućnosti za dalje usavršavanje i napredovanje na profesionalnom i ličnom planu. Ne samo što ćete stečena znanja i veštine moći da primenite već tokom trajanja kursa, već se nakon ovog kursa možete opredeliti za naprednije kurseve ili zahtevniju materiju.

Naše učionice