Word Osnovni

Word Osnovni

Micorsoft Word je verovatno najpopularniji, najlakši i najbolji program za pisanje i obradu tesktova. Kao jedan od najstarijih programa za pisanje, Word je postavio čitav niz principa koji su postali standard za slične programe, te se znanja stečena tokom ovog kursa odnose kako na sve verzije samog Microsoft Worda, tako i na praktično sve slične programe za unos i obradu teksta.

Micorsoft Word je verovatno najpopularniji, najlakši i najbolji program za pisanje i obradu tesktova. Kao jedan od najstarijih programa za pisanje, Word je postavio čitav niz principa koji su postali standard za slične programe, te se znanja stečena tokom ovog kursa odnose kako na sve verzije samog Microsoft Worda, tako i na praktično sve slične programe za unos i obradu teksta. Word je, zapravo, jedan od najstarijih programa široke upotrebe i osmišljen je davne 1983. godine. Zbog toga što je ovaj program stariji od razlika među Windows i Apple sistemima, na svim platformama danas ovaj program izgleda gotovo sasvim isto.

Nezavisno od vaše profesije ili posla koji obavljate, upotreba Microsoft Word programa bukvalno je neophodna stavka među vašim veštinama u radnoj biografiji. Uz znanja i praktične veštine koje ćete naučiti tokom ovog kursa bićete napredan korisnik ovog programa. To znači da ćete moći da se bavite i tehničkim ili komplikovanijim postupcima vizuelne obrade teksta, raspoređivanjem delova teksta i pripremama za štampanje.

Kurs je odličan izbor čak i ako svakodnevno radite sa Microsoft Word programom, jer ćete otkriti koliko različitih opcija program nudi, koliko brže, lakše i jednostavnije možete sređivati svoja dokumenta i koliko ćete nerava i vremena uštedeti oko tipičnih problema poput unošenja zaglavlja, numerisanja strana ili podešavanja margina za štampanje dokumenata.

Nova znanja moći ćete da primenite već tokom trajanja kursa, a ranije zahtevan i zamoran zadatak može postati pravo zadovoljstvo, jer Microsoft Word ume da postane i pravo kreativno igralište sa gotovo bezbroj mogućnosti za uređivanje teksta. Od prelepih fontova koji će dati poseban pečat vašim porukama, do profesionalno obrađenih podataka u formama grafikona, tabela i vizuelnih elemenata – vaši dokumenti mogu postati prava mala umetnička dela.

Poznavanje Office paketa programa u današnje vreme smatra se osnovnom pismenošću, i savremeno poslovanje praktično je nezamislivo bez Microsoft Word programa. Za profesionalni izgled vaših dokumenata, pisanih radova, obaveštenja, formulara, mejlova nije dovoljan samo dobro napisan tekst. Potrebno je znati i niz funkcija ovog programa kako bi svaka strana imala sve što treba: od zaglavlja i numeracije, do pravilnog proreda, odvojenih paragrafa i podešenih margina.

Word pruža izuzetno veliki broj ideja za vizuelni izgled teksta, daje mogućnosti za unošenje slika, grafikona i tabela, kao i kombinovanja sa dokumentima izrađenim u drugim programima Office paketa programa. Ovde ćete naučiti i kako da sačuvate, menjate, dorađujete ili štampate svoje tekstove.

Obuku drže sertifikovani Microsoft treneri sa višegodišnjim iskustvom u nastavi.

Za polaznike ovog kursa nije potrebno nikakvo prethodno predznanje, jer je kurs osmišljen od samog početka i namenjen svima bez obzira na to da li se prvi put srećete sa Micorsoft Word programom, poznajete osnove ili svakodnevno koristite Microsoft Word. Ipak, najosnovnije poznavanje rada na računaru je poželjno.

 • page setup opcije
 • Kreiranje novog dokumenta ili otvaranje već postojećeg
 • upoznavanje sa osnovnim pojmovima (unos teksta, red, paragraf…)
 • toolbar opcije
 • podešavanje i formatiranje pasusa (poravnanje teksta, podešavanje razmaka, uvlačenje…)
 • upotreba postojećih stilova
 • page break, bookmark, hyperlink opcije
 • unošenje osnovnih grafikona, dodavanje automatskog sadržaja
 • kopiranje teksta
 • paginacija strana
 • unošenje zaglavlja (header, footer)
 • priprema za štampanje dokumenata
 • kreiranje obrazaca sa dodavanjem teksta ili izbornicima (izjave, zahtevi, porudžbine, ankete, formulari
 • MailMerge
 • kreiranje personalizovanih pisama, adresiranih koverata, poštanskih nalepnica i obrazaca pisma
 • povezivanje glavnog dokumenta sa izvorom podataka

Svi polaznici našeg Microsoft Word kursa dobijaju naš CET sertifikat o uspešno savaladanom gradivu kursa, stečenim znanjima i veštinama.

Svi polaznici kursa dobijaju knjigu Kao od šale Office 2013.

Na početku kursa upoznaćemo se sa osnovnim pojmovima neophodnim za pravilnu upotrebu Worda (unos teksta, red, paragraf…). Na kursu ćemo se baviti osnovnim podešavanjem paragrafa (pasusa), upotrebom postojećih stilova i njihovom modifikacijom.

Rad sa paragrafima predstavlja vrlo bitan deo rada sa tekstualnim dokumentima u Word-u. Omogućava nam da promenimo izgled teksta u dokumentu kako bi on što bolje prikazao želju autora da svoj dokument predstavi na određeni način. Rad sa paragrafima se još naziva i formatiranje. U formatiranje teksta, između ostalog, spadaju poravnanje teksta, podešavanje razmaka između redova, uvlačenje redova, itd.

U daljem delu se bavimo upotrebom „page break“ opcije, dodavanjem „bookmark“ i „hyperlink“ opcija, osnovnih grafikona, kao i dodavanjem automatskog sadržaja te pripremom za štampu dokumenta. Break i section break su veoma značajne opcije u Wordu. One korisnicima omogućavaju razdvajanje strana i teksta na određenom mestu. Kao što i sami možete da pretpostavite, kada stignete do kraja neke stranice u Wordu, tekst koji nakon toga ukucate se automatski prebacuje na sledeću stranu, odnosno Word automatski upotrebi opciju Page break/Page. Ali, nekada je potrebno da se određeni tekst prebaci na drugu stranu pre nego što je i popunimo, nekada želimo da formatiramo svaku stanu pojedinačno, a nekada čak i da nam jedna stranica bude Landscape a naredna Portrait orijentacije. Sve to možemo postići opcijama koje su nam date u okviru Page Layout/Breaks. Posebna pažnja na kursu biće posvećena dodavanjem brojeva stranica i radu sa zaglavljima (Header, Footer).

Na Word kursu govorićemo i o formama i „mailings-u“. Forma (ili obrazac) je dokument sa poljima koja se popunjavaju, ili se bira jedna od ponuđenih opcija, sa ciljem da se omogući interakcija sa korisnikom. Popunjene forme mogu biti izjave, zahtevi, porudžbina i sl. One mogu biti štampane u duplikatima ili većem broju primeraka ukoliko informacije sakupljene na formi treba proslediti većem broju adresa, stranaka ili osoba. Mail Merge je program za kreiranja personalizovanih pisama, adresiranih koverta, poštanskih nalepnica i obrazaca pisama. Ovaj proces podrazumeva spajanje glavnog dokumenta sa izvorom podataka. Izvor podataka je obično tabela ili baza koja ima polje ili kolonu za svaku promenljivu u šablonu. Pomoću Merge polja vi upućujete Word gde da ubaci informacije iz baze podataka. Ova funkcija datira još od ranih programa za obradu teksta na personalnim računarima. Tokom ranih osamdesetih godina dvadesetog veka, WordStar je bio jedan od prvih programa za obradu teksta koji je imao ovu funkciju, a ona je bila implementirana putem pomoćnog programa MailMerge.

Naše učionice