Excel Osnovni

Excel Osnovni

Microsoft Excel je jedan od osnovnih programa Microsoft Office paketa. Verovatno najpopularniji program za tabele i tabelarne proračune, Microsoft Excel je i izvanredna alatka za analziranje i vizuelizaciju podataka. Prvenstveno je namenjen poslovnom okruženju, kada želite da jasno i precizno predstavite podatke sebi i drugima.

Microsoft Excel je jedan od osnovnih programa Microsoft Office paketa. Verovatno najpopularniji program za tabele i tabelarne proračune, Microsoft Excel je i izvanredna alatka za analziranje i vizuelizaciju podataka. Prvenstveno je namenjen poslovnom okruženju, kada želite da jasno i precizno predstavite podatke sebi i drugima.

Ukoliko često radite sa velikim brojem podataka i žonglirate informacijama, Microsoft Excel će tražiti, pregledati i obrađivati podatke umesto vas, a kao rezultat možete imati vrlo precizno, profesinalno i dopadljivo složene izveštaje, analize, proračune i druge tabelarne prikaze.

Ako želite da podignite vašu produktivnost na zavidan nivo i postanete efikasniji u radu, onda je poznavanje Microsoft Excel alata jedan od najboljih načina. Ovaj kurs je namenjen kako osobama koje žele da krenu od samog početka, tako i svima koji Microsoft Excel koriste u svakodnevnom radu. Ovaj kurs je odličan izbor i za unapređenje veština, jer ćete sistematično otkriti koje sve opcije ovaj program nudi i za šta se sve može koristiti.

Statistika kaže da prosečan korisnik Microsoft Excel programa upotrebljava jedva 5% njegovih mogućnosti. Ako se često pitate da li se nešto može drugačije organizovati, brže izračunati i jednostavnije uraditi – Microsoft Excel može postati vaša najvrednija alatka i najbolji saradnik. Znanja stečena tokom kursa moći ćete da primenite već u toku trajanja samog kursa.

Razumevanje i pravilno korišćenje Microsoft Excel programa je osnovni uslov u skoro 80% svih otvorenih radnih mesta najrazličitijih oblasti poslovanja i rada, jer je jedan od najkorisnijih i najkorišćenijih programa u radnom okruženju. Teško je zamisliti bilo koje delovanje koje ne bi imalo koristi od organizovanja podataka u spiskove i tabele – od običnih popisivanja inventara do složenih knjigovodstvenih ili delovodnih poslova, Microsoft Excel je bukvalno nezamenljiv program. Drugim rečima, Microsoft Excel ćete koristiti gde god da radite.

Obuku drže sertifikovani Microsoft treneri sa višegodišnjim iskustvom u nastavi.

Da biste upisali osnovni kurs iz Excel-a potrebno vam je samo najosnovnije poznavanje rada na računaru. Ne morate imati nikakvo iskustvo u radu sa Microsoft Excel programom. Na kursu se kreće od samog početka i napreduje kroz postupno upoznavanja alata. Tokom kursa se dostiže srednji nivo znanja i apsolutna samostalnost u radu.

 • pojašnjenje osnovnih pojmova i upoznavanje sa okruženjem (radna sveska, ćelija, tabela…)
 • kreiranje, čuvanje i kopiranje dokumenata
 • unos i tipovi podataka
 • formatiranje ćelija
 • osnovna priprema za štampu
 • rad sa grafikonima i šablonima
 • upoznavanje sa formulama i pravilnom upotrebom
 • matematičke formule (sum, int, round…)
 • statističke formule (average, count, max, min…)
 • formule pretrage (lookup, vlookup, hlookup…)
 • tekstualne formule (len, right, find…)
 • obeležavanje ćelija prema zadatom parametru
 • obrada podataka, sortiranje i filtriranje
 • bezbednost i zaštita podataka
 • napredne tehnike prirpeme za štampu (štampanje dela tabele, ponovljeni elementi tabele na svakoj stranici…)
 • podešavanja zaglavlja i margina

Po okončanom kursu, svi polaznici našeg Microsoft Excel osnovnog kursa dobijaju CET sertifikat o uspešno savaladanom gradivu, stečenim znanjima i veštinama.

Microsoft Office 2016 Kao od šale jedan je od najjednostavnijih i najkorisnijih vodiča kroz čitav ovaj paket Microsoftovih stonih alata. Svi polaznici kursa besplatno dobijaju svoj primerak, pa svoje znanje možete širiti i između kurseva, a knjiga je posebno korisna nakon kursa, jer ćete uvek moći da se vratite i osvežite svoje znanje. Ova veoma praktična knjiga je objavljena 2016. godine i sadrži datoteke za vežbanje.

Kurs počinje sa pojašnjavanjem pojmova u Microsoft Excel programu (radna sveska, ćelija, tabela…) i uči vas korak po korak o unošenju i tipovima podataka, formatiranju ćelija i osnovnoj pripremi za štampu. Nakon upoznavanja sa osnovama naučećete da radite sa grafikonima i šablonima koje ovaj softver poseduje. Microsoft Excel je softver koji ima veliki broj formula, čijom pravilnom upotrebom možete da se bavite veoma ozbiljnim proračunima. Jedan deo tih formula koristićemo i na kursu: matematičke formule (sum, int, round…), statističke formule (average, count, max, min…), formule pretrage (lookup, vlookup, hlookup…), tekstualne formule (len, right, find…). U zadnjem delu kursa bavićemo se obradom podataka (sortiranje i filtriranje), bezbednošću i zaštiti podataka, kao i naprednim tehnikama pripreme za štampu (štampanje dela dokumenta, podešavanje zaglavlja, hedera i futera, i dr.).

Na našem kursu iz Microsoft Excela, pored toga što ćete naučiti da pravilno unosite podatke, pravite tabele i formatirate ćelije, naučićete i kako da pravilno pripremite dokument za štampu, da podesite margine, da vam se određeno zaglavlje ponavlja na svakoj stranici ili da štampate samo deo vaše tabele.

U Microsoft Excel programu ne postoje formule koje mogu da „oboje“ vaše ćelije na osnovu nekog podatka u njoj, ali ćemo vam pokazati kako to jednostavno možete da uradite (npr. da obojite u crveno sve negativne sume, ili da vam budu plava sva prezimena koja počinju na slovo „S“).

Razumevanje i pravilno korišćenje Excel-a je osnovni uslov u skoro 80% svih otvorenih radnih mesta od advukature, preko medicine i ekonomije do IT stručnjaka. Drugim rečima, Microsoft Excel ćete koristiti gde god da radite.

Naše učionice