Adobe Illustrator

Adobe Illustrator

Ukoliko ste novi u Adobe Illustratoru, naučićete o osnovnim pojmovima i odlikama ovog programa, što će vam omogućiti da ovladate njime. Ukoliko već imate iskustvo u radu sa Illustratorom, videćete da vam ovaj kurs, svojim savetima i tehnikama, pruža mogućnost da savladate napredne metode korišćenja najnovije verzije ovog programa.

Adobe Illustrator predstavlja profesionalni standard programa za vektorsko crtanje, štampu, multimediju i onlajn grafiku. U okviru ovog kursa, polaznici će se upoznati sa Adobe Illustratorom, najkvalitetnijim programom za vektorsko crtanje. U desetak lekcija, korak po korak, naučiće osnovne tehnike rada sa ovim programom, a u nizu praktičnih vežbi kako da stečeno znanje primene u praksi.

Polaznici kursa će, između ostalog, naučiti kako da kreiraju logotipe, ilustracije, postere, da crtaju u perspektivi i još mnogo toga. Polazeći od preciznih ilustracija ka slobodnijem slikanju, usvojiće veoma bitne nove veštine kako napreduju kroz lekcije. Koristeći praktične projekte sa uputstvima, dobiće veoma dobru osnovu u radu sa programom Adobe Illustrator.

Predavanja se održavaju tri puta nedeljno, po tri časa, ukupno 18 časova.

Kreiranje grafike i ilustracija za sve vrste medija, kao i izrada logotipova, plakata i postere. Kurs je namenjen svima koji žele da se bave grafičkim dizajnom i pripremom za štampu.

Ukoliko ste novi u Adobe Illustratoru, naučićete o osnovnim pojmovima i odlikama ovog programa, što će vam omogućiti da ovladate njime. Ukoliko već imate iskustvo u radu sa Illustratorom, videćete da vam ovaj kurs, svojim savetima i tehnikama, pruža mogućnost da savladate napredne metode korišćenja najnovije verzije ovog programa.

Osnove rada na računaru i operativnom sistemu Windows.

Bilo da ste dizajner ili tehnički ilustrator koji pravi grafiku za štampu, umetnik koji pravi multimedijalnu grafiku, ili tvorac veb strana i onlajn sadržaja, ovaj kurs će vam omogućiti da ostvarite rezultate profesionalnog kvaliteta. Kurs takođe predstavlja i pripremu za polaganje ispita Adobe Certified Expert.

Ovaj kurs je deo Grafičke radionice, koja obuhvata skup kurseva o programima za grafički dizajn i pripremu štampe firme Adobe. Namenjen je svima koji žele da se bave obradom slika, grafičkim dizajnom i pripremom za štampu i Web. Predavači su vrhunski Adobe sertifikovani eksperti i instruktori, koji će svoje znanje i iskustvo rado podeliti sa polaznicima ovog kursa.

·         Uvod u Illustrator i upoznavanje radne površine.

·         Osnove o selekcijama.

·         Izrada osnovnih oblika.

·         Crtanje alatkom Pen.

·         Rad sa bojama.

·         Transformisanje i slaganje objekata.

·         Primenjivanje atributa za izgled.

·         Grafički stilovi i efekti.

·         Rad sa tekstom.

·         Mešanje oblika i boja.

·         Simboli i izrada 3D efekata.

·         Štampanje, izvoz u PDF, upravljanje bojama.

·         Izrada vizitkarte i plakata.

Kao prateću literaturu ovog kursa, dobija se knjiga iz serije Učionica u knjizi, originalno izdate od strane Adobe Pressa, koju je CET preveo na srpski jezik. Učionica u knjizi je jedna od najboljih serija priručnika za obuku, koja pruža ono što nema nijedna druga knjiga ili kurs – to su zvanična izdanja za obuku kompanije Adobe, razvijena uz pomoć eksperata za Adobeov softver.

Koristite više radnih površina
Jedan dokument u Illustratoru može da sadrži do 100 radnih površina (Artboard) koje su najsličnije stranicama u programu Adobe InDesign. To je sjajan način da kreirate dokument sa više strana tako da uporedno možete imati brošure, razglednice i vizitkarte u istom dokumentu. Možete lako deliti sadržaj između različitih stranica i kreirati višestrana PDF dokumenta, a takođe možete štampati više stranica kreiranjem više radnih površina. Da biste kreirali dokument sa više radnih površina, izaberite File > New i u okviru za dijalog New Document, u polju Number of Artboards unesite željeni broj radnih površina.

Pregledajte separacije boja
Pre slanja na profesionalnu štampu, poželjno je proveriti boje u dokumentu. Da biste prikazali separacije boja izaberite Window > Separation Preview. O okviru za dijalog Separation Preview čekirajte polje za  potvrdu Overprint Priview i pritiskom na ikone oka prikažite ili sakrijte pojedinačne separacije boja. Ukoliko u dokumentu imate tekst obojen crnom bojom, obratite pažnju da li se on „ubušuje” ili preštamava (overprint).

Biranje objekata koji se nalaze iza drugog objekta
Kada naslažete objekte jedan preko drugog, ponekad je veoma teško izabrati objekte koji su ispod. Da biste izabrali objekat u gomili drugih objekata, držite pritisnut taster Ctrl i kliknite nekoliko puta na objekat na vrhu. Na taj način ćete neizmenično birati objekte koji se nalaze naslagani iza drugog objekta.

Saveti za crtanje poligona, spirala i zvezda
Možete kontrolisati oblike poligona, spirala i zvezda tako što tokom crtanja oblika pritiskate određene tastere. Da biste kontrolisali oblik, izaberite jednu od sledećih opcija:

·         Da biste dodali ili oduzeli stranice poligonu, tačke zvezdi ili broj segmenata spirali, dok kreirate oblik držite pritisnut taster sa strelicom nagore ili strelicom nadole. Ova opcija funkcioniše samo ako držite pritisnut taster miša. Kada se taster miša pusti, alatka je podešena na poslednju određenu vrednost.

·         Da biste rotirali oblik, pomerite miša kružno.

·         Da bi ste postavili stranicu ili tačku na vrhu, držite pritisnut taster Shift.

·         Da biste imali konstantan unutrašnji radijus, počnite sa kreiranjem oblika i potom držite pritisnut taster Ctrl.

Režimi boja
Postoje dva osnovna režima boja (Color mode):

·         CMYK – Cyan, Magenta, Yellow i Black (cijan, magenta, žuta i crna) su četiri osnovne procesne boje. Ove četiri boje se kombinuju i preklapaju u polutonskom rasteru, kako bi stvorile utisak mnoštva drugih boja. Ovaj režim koristite za crteže koji će se odštampati.

·         RGB – Red, Green Blue je režim za prikaz boja kombinacijom crvene, zelene i plave svetlosti. Izaberite ovaj režim ukoliko koristite slike za prikaz na ekranu ili na Internetu.

Režim boja birate prilikom kreiranja novog dokumenta File > New i izaberete odgovarajući profil novog dokumenta, na primer profil Print, koji za režim boja bira CMYK. Takođe, režim boja možete promeniti i kasnije, izborom komande File > Document Color Mode > CMYK color ili RGB color.

Proverite parametre rasterskih efekata dokumenta
Uvek kada primenite rasterski efekat, Illustrator koristi parametre rasterskih efekata dokumenta kako bi odredio rezoluciju krajnje slike. Veoma je bitno da pre početka rada sa efektima, proverite parametre rasterskih efekata. Opcije za rasterizovanje podešavate kada kreirate novi dokument ili kada birate komandu Effect > Document Raster Effects Settings. Opcija Screen (72 ppi) namenjena je dokumentima koji će biti publikovani na internetu, a opcija High (300 ppi) dokumentima koji će biti odštampani u visokoj rezoluciji.

Koristite atribute izgleda objekta i panel Appearance
Panel Appearance je često nezasluženo zaboravljen od strane novih korisnika Illustratora. Pomoću ove izuzetne funkcije, možete primeniti atribute izgleda na bilo koji objekat, grupu ili sloj koristeći mnogobrojne efekte. Atributi izgleda su estetsko svojstvo – kao što su popuna, potez, providnost, ili efekti koji utiču na izgled objekta, ali ne menjaju njegovu osnovnu strukturu. Jedna od prednosti korišćenja atributa izgleda je ta što ih možete u bilo kom trenutku promeniti ili ukloniti bez promene skrivenog objekta i ostalih atributa koji su primenjeni na objekat. Da biste koristili ovaj panel, izaberite Window > Appearance.

Koristite simbole
Simbol je objekat crteža koji je sačuvan u panelu Symbols (Window > Symbols) i koji se može iznova koristiti. Na primer, ukoliko napravite simbol od objekta nekog oblika, na crtež možete dodati više primeraka tog simbola, a da ne morate ponovo da crtate taj oblik. Svi primerci simbola su povezani sa odgovarajućim simbolom u panelu Symbols, tako da ih lako možete izmeniti koristeći alatke Symbolism.

Tri pogodnosti upotrebe simbola su:

·         Možete izmeniti jedan simbol, i svi ostali primerci će biti ažurirani.

·         Možete mapirati crtež na 3D objekte.

·         Upotreba simbola smanjuje veličinu datoteke.

Predavači

Predrag Bujić

Biografija
  • CET predavač od 1998.godine
  • Sertifikovani Adobe trener od 1998. godine
  • Tehnički urednik, predavač, recenzent i tehnička podrška za Adobe programe.
  • Priprema za štampu knjiga, kataloga, reklamnog materijala.

Naše učionice