MS EXCEL – POWER PIVOT

MS EXCEL – POWER PIVOT

Živimo u vremenu kada se broj podataka oko nas svakodnevno uvećava, a informacija predstavlja najveći resurs, proces poslovnog odlučivanja je nemoguć bez kompleksnih proračuna i izveštaja. Microsoft Excel predstvalja najpopularniji program za tabelarne proračune, analizu i vizuelzaciju podataka.

Ukoliko koristite Excel u radu, znanje stečeno na ovom kursu će Vam omogućiti povećanje efikasnosti, uštedu vremena i značajno olakšati rad. Tek sa ovakvim nadograđenim znanjem moći ćete da iskoristite sve prednosti koje Excel nudi. Kroz praktične primere naučićete kako da automatizujete određene procese i na efikasan način pretvorite vaše podatke u informacije.
Pivot tabele su bez ikakve sumnje jedna od najkorisnijih i najkorišćenijih komponenti Excel-a. Skoro da ne postoji kompanija u kojoj se za formiranje izveštaja ne koriste Pivot tabele. Upotreba Pivot tabela postaje sve šira i istovremeno zahtevi za formiranje sve kompleksnijh izveštaja postaju sve veći. Standardne Pivot tabele imaju neka ograničenja koja postaju prepreka za izradu složenijih izveštaja. Tu na scenu stupa Power Pivot.
Microsfot Power Pivot je najmoćnije unapređenje Excel mogućnosti u prethodnih pet godina. U pitanju je besplatan dodatak programu (Add – in) koji se prvi put pojavio u verziji Excel 2010 i morao se posebno instalirati, a u verzijama 2013 i 2016 postaje sastavni deo.

Kurs „Analyzing Data with Excel“ nas detaljno provodi kroz značaj korišćenja PowerPivot modela u MS Excel 2016, kao i nedostatke i limite dosadašnjih klasičnih pivot tabela. Kroz kurs se upoznajemo i sa DAX jezikom (Data Analysis eXpressions), jezik za analizu i kreiranje tabularnih data modela, koji se osim u Excel-u koristi i na ostalim Microsoft rešenjima za poslovnu inteligenciju (PowerBI i SQL Analysis Services). Kurs takođe predstvalja pripremu je za Microsoft ispit 70-779: Analyzing and Visualizing Data with Microsoft Excel.
Power Pivot tehnologije u Excelu omogućavaju implemetaciju zakoruženog rešenja poslovne inteligencije (Bussiniess Intelligence) kroz korišćenje Get&Transform alata za kreiranje ETL procesa (Extract, Transform i Load) nad podacima, Power Pivota za kreiranje tabularnih data modela i na kraju interaktivnu prezentaciju dobijenih informacija.

Kurs je namenjen svima koji svakodnevno rade sa velikom količinom podataka i transformišu podatke u informacije neophodne za poslovno odlučivanje – prodajnim, finansijskim i biznis analitičarima, kao i IT profesionalcima koji žele da upoznaju alternativni način izrade izveštaja.

 • Osnovno poznavanje Windows operativnog sistema
 • Iskustvo u radu sa funkcijama i pivot tabelma u Excelu
 • Poželjno poznavanje rada sa relacionim bazama podataka

Kurs obradjuje tri velike oblasti uvoz i transformacija podataka, kreiranje data modela, i vizualizacija podataka, a podeljene su u osam modula:

Modul 1 – Analiza podataka u Excelu

Kroz ovaj modul se upoznajemo sa klasičnom Excel analizom i njenim nedostacima i ograničenjima

 • Filtriranje i formatiranje podatka
 • Kreiranje Pivot tabele
 • Kreiranje PivotChart
 • Kreiranje Dashborda

Modul 2 – Excel data model

Ovaj modul je predstavlja uvod u kreiranje Excel data modela (PowerPivot) i DAX jezik.

 • Tabele i relacije u Excel data modelu
 • Kreiranje kalkulativnih kolona (Calculated columns)
 • Formatiranje podatka u modelu
 • Kreiranje mera (Meausures)
 • Analiziranje podataka

Modul 3 – Uvoz podataka iz fajlova

Ovaj modul nas provodi kroz Get&Transform alata, nekadašnji PowerQuery

 • Uvoz podataka iz CSV fajla
 • Oblikovanje i transforamcija podataka
 • Rad sa PDF fajlovima
 • Učitavanje podataka u data model
 • Učitavanje više fajlova iz jednog folder (Combine binaries)

Modul 4 – Uvoz podataka iz baza podataka

U ovom modulu ćemo naučiti da integrišemo više izvora podataka.

 • Pregled dostupnih izvora podataka
 • Pravljenje upita, transformacija i učitavanje podataka
 • Kreiranje relacija izmedju tabela
 • Kreiranje „Date“ tabele
 • Kreiranje hijerahija
 • Korišćenje više različitih izvora podataka (Merge and Append Queries)

Modul 5 – Uvoz podataka iz Excel izvestaja

U ovom modulu prolazimo detalljnije kroz opcije alata Get &Transform.

 • Filling Missing Values
 • Splitting and Merging Columns
 • Replacing Data
 • Removing Unnecessary Rows
 • Transposing and Unpivoting Data

Modul 6 – Kreiranje i formatiranje mera u data modela – Napredni DAX

U ovom modulu ćemo naučiti napredne funkcije DAX jezika, koja je razlika izmedju kalkulativnih kolona i mera.

 • Funkcije CALCULATE i ALL
 • Kreiranje mera (SUMX, AVERAGEX, COUNTX)
 • Time Intelligence, Statistical i Filter funkcije
 • Kreiranje YTD mera, Market Share mera

Modul 7 – Vizualizacija podataka u Excelu

 • Korišnjene kreiranog data modela kao osnove za vizualizaciju podataka
 • Kreiranje PivotCharts, dodavanje hijerahije
 • Prednosti korišćenja Slicera,
 • Korišćenje KPI – Key Performance Indicator
 • Cube funkcije
 • Kreiranje chartova za cube (Treemap, Sunbrust i Histogram Chart)

Modul 8 – Interakcija sa Power BI

 • Power BI – pregled verzija ovog servisa
 • Uvoz podatak iz Excela, kreiranje dashborda
 • Power BI Mobile apliakcija

Microsoft PowerPivot je nova tehnologija čiji je cilj da pruži najkomforniji rad sa podacima u cilju poslovnog izveštavanja. PowerPivot korisnicima daje svu moć koja im je potrebna za izvođenje svih vrsta analiza i to bez pomoći IT odeljenja u šta će studenti kursa imati priliku i da se uvere.

Prednosti Powerpivota u odnosu na klasičnu pivot tabelu su:

 • Mogućnost korišćenja više tabela kao izvor podatka
 • Limt klasične excel table je 1 milion redova, dok tabela u Powerpivot može da importuje
  1,999,999,997 redova
 • Brži rad sa veliki izvorima podataka jer PowerPivot koristi VertiPaq tehnologiju
  ( In-memory Analytical Engine)
 • Veliki broj konektora ka različitim izvorima podataka ( CSV, XML, raziličite baze podataka, Facebook, Salesforce, i drugi )

Po završetku kursa ušesnici će savladti kako da integrišu različite izvore podataka u svojim izveštajima i urade neophodne transformacije nad podacima. Analitičari najviše vremena utroše na sredjivanje izvornih podataka – korićenje Get & Transform alata omogućiće Vam da ovaj proces automatizujete, obrišete nepotrebne redove, kreirate nove  kolone, uradite unpivot podataka ili uradite bilo koju drugu transformaciju.

Power Pivot će vam omogućiti da kreirate kompleksne data modele, i uradite na brz i efikasan  način kompleksne kalkulacije.

Na kraju sve infomacije prezentujete preko interaktivnih dashbord-a kreiranih u Excelu ili na Power BI – novom Microsoft business intelligence servisu.

Statistika kaže da prosečan korisnik Microsoft Excel programa upotrebljava jedva 5% njegovih mogućnosti. Ako se često pitate da li se nešto može brže izračunati i jednostavnije uraditi – PowerPivot će vam pomoći i može postati vaš najbolji saradnik.

Naše učionice