Scratch napredni

Scratch napredni

Zanima te da programiraš, predstavljaš svoje interaktivne priče, zabavljaš se sa animacijama? Scratch vizuelni programski jezik je izvanredno okruženje za učenje, kreativno razmišljanje i sistematično zaključivanje – a uz mogućnost da svoje projekte podeliš, tuđe komentarišeš i prerađuješ dalje, Scratch vizuelni programski jezik je pravo mesto da počneš da se družiš i postaneš pravi timski igrač. Ovde nema pravih i pogrešnih rešenja, već si u prilici da slobodno mozgaš, izmišljaš i igrajući se učiš o osnovama programiranja i informatičke pismenosti.

Naš napredni kurs Scratch vizuelnog programskog jezika namenjen je učenicima od III do V razreda, i ili prirodni je nastavak Osnovnog kursa Scratch vizuelnog programskog jezika. Ovaj krus zahteva predznanja rada u ovom okruženju, osnovnu informatičku pismenost i sadržaje koji se obrađuju u nastavi informatike i matematike u V razredu osnovne škole. Ovaj kurs predstavlja zrelu verziju rada u Scratch vizuelnom jeziku, i otvara dosta mogućnosti za praktičan rad, a ne samo za učenje i igru, i namenjen je i starijim uzrastima ili nadarenim učenicima koja žele da unaprede svoja znanja programiranja.

Ovaj jednostavan i zanimljiv program olakšava razumevanje osnovnih principa programiranja i tako podstiče radoznalost, strpljenje i logičko razmišljanje. To znači da ćeš ovde naučiti kako da neki problem ili zadatak sagledaš na različite načine, što ćeš kasnije moći da primeniš i van ovih časova. Sve navike koje se stiču u ovom vedrom okruženju namenjenom školarcima veoma su važne za kasniji razvoj, profesionalno usavršavanje i socijalizaciju – u svim oblastima, a ne samo u IT sektoru ili za programere.

Scratch je jezik koji se radi putem platforme na internetu i sve što ti je potrebno da se u svoje slobodno vreme vežbaš i usavršavaš je računar i internet konekcija. U okviru ove platforme mogu se videti i tuđi radovi, različiti zadaci, rešenja i praktične primene ovog jednostavnog programskog jezika. Na ovoj platformi možeš da objaviš i svoje radove, likove, igre i zadatke.

Jedna od najzanimljivijih funkcija Scratch vizuelnog programskog jezika je takozvano „remiksovanje“. Svaki objavljeni rad na Scratch platformi može biti remiksovan: to znači da možeš da preuzmeš projekat koji ti se sviđa, sagledaš kako je urađen, promeniš ga i doradiš – a onda objaviš ponovo. Original će biti sačuvan i svaki remiks je jasno označen, pa će tvoj autorski rad biti apsolutno zaštićen – a remiksovanje je najbolji način da učiš, vidiš tuđa, drugačija rešenja i dobiješ sasvim sveže i nove ideje za stare i poznate probleme.

Scratch vizuelni programski jezik jedan je od savremenih “alata za razmišljanje” koji je osmišljen posebno za decu školskog uzrasta. Već dugo se koristi u okviru savremenih obrazovnih sistema koji pod obrazovanjem ne podrazumevaju samo reprodukciju činjenica ili analitički način razmišljanja, već i stvaranje novih veza među već poznatim činjenicama, i veoma važan, sintetički princip.

2017. godine Scratch je ušao i u škole u Srbiji kao prvi jezik programiranja kojm se osnovci uvode u algoritamski način razmišljanja i rešavanja problema. Ovaj jezik je rado prihvaćen u školskim sredinama i kao sredstvo za kreativno izražavanje, istraživanje i samostalno, svesno razmišljanje i učenje. Platforma se pokazala i kao izvrsno sredstvo za obogaćivanje nastave svih nastavnih predmeta i može značajno da utiče na kvalitet nastave i pristup gradivu, znanju i zahtevima nastavnika prema učenicima.

Kurs je namenjen starijim osnovcima, deci od V razreda osnovne škole i starijima. Pored osnovne informatičke pismenosti i poznavanja rada na računaru, podrazumeva i nastavna gradiva osnovnih škola iz matematike i informatike, a može na lak način uključiti i znanja iz svih drugih oblasti. Preporučuje se učenicima koji već imaju osnovna znanja iz oblasti programskih jezika ili su već uspešno završili Osnovni kurs Scratch vizuelnog programskog jezika. Kurs se oslanja na ranije savladane sadržaje vezane za osnovni rad u okruženju, mada ćemo se na početku svakako podsetiti osnova i osvežiti prethodno stečena znanja.

osnovni elementi programske logike
različiti tipovi podataka i operacije sa njima
liste
stringovi
kreiranje prezenatacija i kvizova
kloniranje likova
realizacija procedura razmenom poruka i korišćenjem uvedenih naredbi
crtanje geometrijskih figura
primeri simulacija i obrazovnih programa
kreiranje igara

Po uspešno završenom kursu svi polaznici našeg Scratch kursa dobijaju CET sertifikat o uspešno savladanom gradivu, stečenim znanjima i veštinama. Za dobijanje sertifikata potrebno je pohađati najmanje 50% časova.

Za sve polaznike našeg kursa obezbeđena je i knjiga “Naučite da programirate uz Scratch” autorke i profesorke Nevenke Spalević, uz koju ćeš moći da se vratiš na sve što smo radili na kursu, nađeš nove zadatke i pokušaš sam da ih rešiš. Knjiga je objavljena 2018. godine, a praktikumi profesorke Splaević nalaze se i na portalu petlja.org gde su slobodno dostupni nastavnicima i učenicima u okviru razvojnog projekta informatičkog opismenjavanja.

Već posle Osnovnog kursa programiranja u Scratch vizuelnom programskom jeziku moći ćeš da svoja stečena znanja i veštine primeniš u svom okruženju, bilo da imaš ideju koju želiš da ostvariš, bilo da želiš da praviš igre i osmišljavaš priče. Ovde ćeš da naučiš šta sve Scratch može – a sve drugo je pitanje kreativnosti, tvog zalaganja i mašte. Ovaj nastavak kursa produbiće tvoja znanja o samom programiranju i donosi mogućnost da praviš kompleksnije igre, sa više vrsta odlučivanja o daljem toku odvijanja programa.
Veoma zanimljiv deo je i sastavljanje kvizova sa generisanjem nasumičnih odgovora od kojih samo jedan može biti tačan. Ovaj kurs može da ponudi i naprednija znanja grafike i obogaćivanja sadražaja i ponašanja likova u igračkim okruženjima, pa je i jedan od najboljih načina da naučiš kako izgleda proces kreiranja igara i šta se krije iza naših omiljenih priča i atraktivne grafike. U ovom programskom jeziku mogu se praviti i prezentacije, i može se koristiti i za povezivanje znanja različitih nastavnih predmeta.
Značajna uloga Scratch-a je i da je to maltene najjednostvaniji programski jezik, specifično osmišljen za dečiji uzrast, a postao je provereno sredstvo za prve korake u programiranju i osnovno informatičko opismenjavanje. Sa ovog kursa sva vrata se lakše otvaraju – i ukoliko želiš da se dalje posvetiš programiranju, drugim jezicima, kodovanju ili novim informacionim tehnologijama, poznavanje Scratch vizuelnog programskog jezika daje izuzetno dobru osnovu za dalji razvoj.

Naše učionice