Svet igrica

Svet igrica

Voliš igrice? Želiš ne samo da se igraš, već i da stvaraš svoje likove, pričaš svoje priče i osmišljavaš svoje igre? Ovaj kurs ti može otvoriti vrata u čitav SVET IGRICA!

Kurs SVET IGRICA osmišljen je tako da ti pomogne da napraviš prve korake u kreativnom polju programiranja i video igara. Ovde ćeš moći da se upoznaš sa osnovama JAVA programskog jezika –  jednog od najzastupljenijih i najviše korišćenih u svetu danas. Kroz specijalno dizajniranu alatku Greenfoot, prilagođenu svim uzrastima i genijalcima koji žele da se upoznaju sa osnovama programiranja, na kraju kursa ćeš – sasvim samostalno – napraviti svoju, potpuno funkcionalnu igru.

Ovde ćeš imati priliku da praviš dvodimenzione igre u okruženju koje je smišljeno baš za to.  Greenfoot alat osmislila je kompanija Oracle baš kao odličnu platformu za učenje i podučavanje JAVA programskog jezika. Ovde se bogati i šarmantni vizuelni elementi koriste zajadno sa kodiranjem, kako bi učinili sam proces učenja lakšim, jednostavnijim i zabavnijim – a kasniju upotrebu pravom igrom.

Greenfoot je odličan način za učenje objektno-orijentisanog JAVA programiranja. Ovde ćeš smišljati „igrače“ i „svetove“ kao osnovne elemente igrica ili simulacija, a ovu kreativnu platformu možeš da koristiš i za druge namene. Ovo je grafički, interaktivni program sa alatima koji su predstavljeni sličicama, kako bi bili jasni i olakšavali učenje programrianja. Svi igrači su programirani u standardnom tekstualnom JAVA kodu, pa pružaju mogućnost da zaista razumeš kako programiranje funkcioniše: istovremeno ćeš pratiti kako se pravi kôd prevodi u vizuelne prikaze i pokrete.

Sama platforma je vrlo raznovrsna i ima kompletan projektni menadžment na umu, ali je istovremeno sasvim jednostavna i laka za korišćenje, jer su autori iz Oracle akademije imali na umu baš učenike i početnike.

Naši časovi napravljeni su baš za tebe, i usklađeni sa znanjima iz inforamtike koja se stiču tokom osnovne škole. Naizgled komplikovani principi programiranja i algoritamskog razmišljanja ovde se razumeju sasvim prirodno i kroz praktičan rad na primerima. Kurs SVET IGRICA osmišljen je tako da ti pokaže šta su osnove programiranja igara, upozna te sa time šta je klasa, i pokaže ti da ti to – možeš.

U zanimljivom okruženju Greenfoot, osmišljavamo i pravimo dvodimenzione igre, u kojima će se igrač kretati kroz polje sakupljajući poene. Neke od najpopularnijih i najvoljenijih igara pravljene su baš na ovaj način, a vole se i igraju čak i dan danas. Tokom procesa pravljenja igre videćemo kako se pišu definicije klasa izvedenih iz dve nadređene klase: World i Actor. Ovaj proces je jednostavan, lak i zabavan – a u isto vreme i veoma značajan, jer se kroz praktičan rad sa klasama učenici uvode u ozbiljno programiranje u JAVA programskom jeziku – i sasvim inutitvino upoznaju sa konceptima objektno-orijentisanog programiranja.

Greenfoot programi pisani su standardnim JAVA programskim jezikom, te se osnovni koncepti i zamsili koje ćete učiti kroz ovu platformu direktno prenose na poznavanje samog JAVA jezika. Greenfoot čini okruženje sasvim lakim za korišćenje i pravim početnicima, ali ga JAVA čini moćnim za pisanje impresivnih, fleksibilnih i sofisticiranih aplikacija.

 

SVET IGRICA namenjen je svim učenicima osnovne škole već od V razreda osnovne škole. Smišljen tako da proširuje znanja i veštine koje se stiču na časovima informatike, ovaj kurs ti može pokazati i da li želiš da se profesionalno baviš programiranjem. Posebno se preporučuje ukoliko želiš da učiš baš JAVA programski jezik, ali i ako te naprosto interesuju video igre i želiš da znaš više o tome. Ovo je uvod u ozbiljno programiranje koje te lako može opredeliti za budući poziv, a izvrsni, kreativni programeri su izuzetno cenjeni u industriji video igara, čak i u Srbiji.

Kurs SVET IGRICA zamišljen je kao pravi uvod, pa ne podrazumeva nikakvo predznanje u oblasti informatike ili programiranja. Ako već znaš neke osnove, biće ti lako, zabavno i zanimljivo, a ako ne – imaćeš priliku da se polako snalaziš i upoznaješ sa radom u ovom okruženju, njegovim delovima i elementima. Jedino što je potrebno da znaš su osnove rada na računaru i Windows.

1. Uvod u okruženje Greenfoot

2. Osnovno o klasama – promenljive i metode

3. Kreiranje sveta i igrača – razumevanje koncepta nasleđivanja

4. Razvijanje i testiranje aplikacija

5. Upravljanje objektima uz pomoć tastature

6. Naredbe granjanja i ciklusa

7. Projektni zadatak – izrada igrice

Svi polaznici koji završe osnovni kurs Phyton programskog jezika dobijaju CET sertifikat o odslušanom kursu i uspešno savladanom gradivu.

Uz ovaj kurs svi polaznici dobijaju i odabrane materijale u elektronskom obliku, koji će ti pomoći da se i tokom kursa, a i nakon njega vratiš na sve što smo radili, osvežiš znanje i rešiš nedoumice.

Sajt sa koga, besplatno, možeš preuzeti alatku Greenfoot, kao i tutorijale i primere igrica: www.greenfoot.org

U donjem delu ove stranices nalazi se link The Software za preuzimanje programa.

Na linku The Book ovog sajta možeš preuzeti neke zanimljive primere.

Na kraju ovog sedmodnevnog kursa ti ćeš:

Samostalno napraviti svoju igru

Sasvim spretno koristiti alatku Greenfoot kompanije Oracle

Počećeš da učiš JAVA programski jezik

Upoznaćeš se sa objektno-orijentisanim programiranjem

Saznaćeš šta je algoritamsko razmišljanje

Znaćeš šta su klase

Znaćeš kako se i zašto izvode Klase

Umećeš da jasno definišeš izvedene klase

Sam ćeš programirati i razvijati svoju aplikaciju

Naučićeš i kako se testira igra i kako se otkrivaju greške

Ovo je primer jedne kompletne, dovršene i sasvim funckionalne igrice koja sadrži sve elemente koje ćemo zajedno savladati. Jedan simpatični jež šeta se po livadi i želi da pronađe i pojede sve jagode. Ježa pomeramo strelicama na tastaturi, a jagoda ima 10 i svaki put kada se igrica ponovo pokrene, raspored jagoda je različit. Cilj igre je pronaći najkraći put do svih jagoda, a kada jež pojede i poslednju, igra se završava.

Pisanje ove igre izgleda ovako:

Klasa Jez:

public class Jez extends Actor
{
  int brPojedenihJagoda;
  
  public Jez()
  {
    brPojedenihJagoda=0;
  }
  
  public boolean pojeoJagodu()
  {
    Actor jagoda=getOneObjectAtOffset(0,0,Jagoda.class);
    if (jagoda!=null)
    {
      getWorld().removeObject(jagoda);
      return true;
    }
    return false;
  }
  
  public void act() 
  {
    if (Greenfoot.isKeyDown("up")) move(2);
    if (Greenfoot.isKeyDown("left")) turn(-2);
    if (Greenfoot.isKeyDown("right")) turn(2);
    
    if (pojeoJagodu()) brPojedenihJagoda++;
    
    if (brPojedenihJagoda==10) Greenfoot.stop();
  }  
}

Klasa Livada:

public class Livada extends World
{
  public Livada()
  {  
    // Create a new world with 600x400 cells with a cell size of 1x1 pixels.
    super(600, 400, 1); 
    
    for (int i=0; i<10; i++)
    {
      int x=Greenfoot.getRandomNumber(600);
      int y=Greenfoot.getRandomNumber(400);
      addObject(new Jagoda(), x, y);
    }
    
    addObject(new Jez(),30,30);
  }
}

Naše učionice