Grafika, CAD

Grafička radionica

Puna cena: 250 €
Trajanje č/d: 54/18

Adobe Photoshop

Puna cena: 90 €
Trajanje č/d: 18/6

Adobe InDesign

Puna cena: 90 €
Trajanje č/d: 18/6

Adobe Illustrator

Puna cena: 90 €
Trajanje č/d: 18/6