MCSA: SQL 2016 Business Intelligence Development

MCSA: SQL 2016 Business Intelligence Development

Poslovna inteligencija je najšira grana analize podataka i predstavlja posebno zanimljivu oblast jer njeni koreni duboko zalaze u dve različite oblasti: poslovnu strategiju i računarsku nauku.

Ova oblast je  u stalnom rastu i potražnja za stručnjacima ove vrste uvek postoji. Svaka organizacija koja želi da opstane u tržišnoj utakmici mora posedovati svoje baze znanja, analitike i predikcije tokova poslovanja u svojim oblastima. Veoma odgovorna uloga u IT odeljenju firme, ali i u samostalnim kompanijama koje pružaju istraživačko-analitičke usluge kompanijama. Potreba za ovakvim profilom takođe postoji i u državnom sektoru, različitim udruženjima i NVO.

U informatičkom dobu, poslovna informatika i inteligencija, ako se strateški iskoriste, imaju moć da podstaknu poslovanje i preteknu konkurenciju, kao i da eksponencijalno ojačaju svest o trgovačkoj marki, unutrašnjem angažovanju, organizacionoj efikasnosti i profitabilnosti.

Štaviše, kompanije koje koriste poslovnu inteligenciju i analizu imaju višestruko veću šansu da brže donesu promišljene odluke.

Uprkos nespornoj vrednosti inteligencije za poslovanje i ogromnoj potražnji za ljudima koji poseduju veštine u oblasti poslovne inteligencije, postoji neverovatan nedostatak stručnjaka koji su obučeni za rad sa podacima zasnovanim na poslovnoj inteligenciji.

Posao u oblasti poslovne inteligencije nudi jedinstvenu priliku za uklapanje tehničkih veština, sposobnosti za rešavanje poslovnih problema i komunikacijskih veština u uspešnu, uzbudljivu karijeru u kojoj se možete permanentno usavršavati.

Rad u oblasti poslovne inteligencije pruža vam veliki stepen prilagodljivosti za rad u različitim privrednim granama u kojima biste želeli da radite.

Kurs MCSA SQL 2016 Business Intelligence Development se sastoji iz dve oblasti:

Kurs 20767A – Implementing a SQL Data Warehouse

Ovaj kurs je namenjen IT profesionalcima koji se bave ETL rešenjima i inženjerima skladišta podataka koji kreiraju projekte poslovne inteligencije uz pomoć Microsoft SQL Server Integration servisa.

Kurs 20768A – Developing SQL Data Models

Kurs je namenjen profesionalcima čiji je fokus na razvoju poslovnih rešenja koja zahtevaju kreiranje višedimenzionalnih modela podataka, implementaciju i održavanje OLAP (On Line Analytical Processing) kocki i implementaciju tabularnih modela podataka

Većina veština potrebnih za poslovnu inteligenciju i analizu podataka odnosi se na upotrebu podataka da bi se donele bolje odluke. Trebalo bi da znate kako da ispitate različite izvore podataka i da o njima donesete precizne i ispravne zaključke.

Poslovna inteligencija se ne odnosi samo na analiziranje podataka. Osim toga, trebalo bi da stvorite poslovne strategije i rešite stvarne poslovne probleme pomoću prikupljenih i analiziranih podataka. Na primer, mogli biste da izvučete sve korisne uvide u ključne pokazatelje uspešnosti jednog prodavca na malo koje bi trebalo vizuelizovati i predstaviti na sastanku.

Iako se nešto od tog znanja može steći tokom rada, ipak vam je potrebno solidno poznavanje poslovnih procedura u privredi, posebno u privrednoj oblasti kojom želite da se bavite. Vremenom, shvatićete da želite da postanete što je moguće stručniji u privrednoj grani u kojoj radite jer će vam to omogućiti uspešnije povezivanje podataka sa rešavanjem problema u poslovanju.

Sam po sebi, posao u oblasti poslovne inteligencije je usredsređen na detalje. Kao analitičar ili projektant u oblasti poslovne inteligencije, uglavnom ćete raditi sa najmanjom količinom podataka da biste dobili upotrebljive uvide. Biće vam potrebna sposobnost da vidite unapred i da obratite posebnu pažnju na detalje da biste bili uspešni u brzom svetu poslovne inteligencije.

Da biste napredovali u toj oblasti, treba da imate sposobnost da shvatite poslovni model kompanije u kojoj radite i kako biste mogli da usmerite svoje napore da izvučete najveću vrednost iz ključnih pokazatelja uspešnosti (i upravnog procesa ključnog pokazatelja uspešnosti), ali i da donesete strateške odluke koje će omogućiti vašoj organizaciji da neprestano napreduje.

Prvenstveno treba da znate da programirate u SQL-u (struktuiranom upitnom jeziku). SQL predstavlja programski jezik koji se generalno koristi u poslovnoj inteligenciji.

Nakom obuke  MCSA SQL 2016 Business Intelligence Development  ovladaćete sledećim znanjima:

Ovaj sertifikat vam pruža sledeća znanja:

 • Uvod u SQL Server Data Warehouse
 • Planiranje Data Warehouse infrastrukture
 • Dizajniranje i implementacija Data Warehouse baza podataka
 • Kreiranje ETL rešenja
 • Kontrola toka u SQL Server Integration Servisima (SSIS)
 • Kreiranje rešenja za ekstrakciju podataka
 • Sprovođenje kvaliteta podataka
 • Korišćenje Master Data servisa
 • Postavljanje i konfiguracija SSIS paketa
 • Uvod u poslovnu inteligenciju i modeliranje podataka
 • Kreiranje višedimenzionalnih baza podataka pomoću SSAS
 • Rad sa dimenzijama i kockama podataka
 • Rad sa merama i grupama mera
 • Uvod u MDX (Multidimensional Expressions)
 • Podešavanje funkcionalnosti kocke podataka
 • Kreiranje tabular modela podataka pomoću SSAS
 • Uvod u DAX (Data Analysis Expression)
 • Izvođenje prediktivne analize korišćenjem Data Mining rešenja

Neophodno je generalno poznavanje SQL programskog jezika koji se proučava na kursu 20761 – Querying Data with Transact-SQL.

Poslovna inteligencija je raznovrsno i široko polje sa mnogim različitim oblastima na koje se možete usredsrediti ili u kojima se možete specijalizovati. Takva raznovrsnost vam omogućava da menjate mnoga zanimanja, a da ne morate potpuno da menjate stručnu oblast ili skup veština koje posedujete.

Ne postoji ni jedna ozbiljna i uspešna organizacija bilo kog tipa koja se ne oslanja na poslovnu inteligenciju. Zavisno od veličine firme BI sistemi mogu varirati od elementarnih do izuzetno velikih geografski distribuiranih sistema. Takođe, interesovanje za ovim profilom imaju i različite druge institucije koje se bave prikupljanjem i obradom podataka u cilju javnog informisanja ili prodaje podataka drugim kompanijama.

Pretvoriti podatke u informacije – najbolje opisuje ovaj profil.

Takođe se uči kreiranje data modela, ( popularan naziv data cubes) i rad sa ovakvim višedimenzionalnim modelima u praksi. Kreirani modeli se najčešće oslanjaju na skladište podataka. U svakom slučaju potrebu za ovakvim profilom imaju organizacije koje svoje poslovne odluke donose na osnovu argumentovanih analiza podataka i imaju svoja skladišta podataka koja su ažurna i struktuirana u skladu sa potrebama organizacije i stanjem na tržištu. Jasno je da je u pitanju veoma dinamično i izazovno radno okruženje, ali uz to idu i odgovarajuće kompenzacije.

Kad posedujete veštine potrebne za poslovnu inteligenciju i analizu, možete da izaberete radno mesto u specifičnoj vrsti kompanija koje posluju u vrlo uskoj industrijskoj oblasti. Na primer, ako ste zainteresovani za runapređenje zdravstvene zaštite, možete da radite kao stručnjak za poslovnu inteligenciju koji se specijalizuje u korišćenju podataka i mrežinih alatki da bi bolnice funkcionisale brže i efikasnije zahvaljujući analizi zdravstvene zaštite.

Ako ste zainteresovani za neke druge aspekte informacionih tehnologija, uključujući i poziv administratora sistema, možete da radite u manjim kompanijama i obavljate nekoliko različitih poslova. Na primer, uz obavljanje poslova administratora sistema, mogli biste da budete i zaduženi za pružanje usluga poslovne inteligencije.

Specifične veštine neophodne za pronalaženje posla u toj oblasti razlikuju se u zavisnosti od toga da li želite da budete na početku ili na kraju celog procesa. Drugim rečima, ako želite da budete na početku, onda to znači da ćete se baviti tehničkim komponentama koje se odnose na stvaranje platformi za poslovnu inteligenciju, kao što su mrežne alatke za vizuelizaciju podataka.

Veštine koje su vam potrebne ako želite da se bavite analizom i poslovnom inteligencijom na kraju procesa povezane su sa predstavljanjem i prenošenjem podataka onima kojima je to potrebno.

Bez obzira na vaš izbor, uvek se možete predomisliti i promeniti radno mesto. Ako radite u manjoj kompaniji možete se baviti svim što smo naveli.

Predavači

mr Miloš Milosavljević

Biografija
 • CET predavac od 1997.
 • Sertifikovani Microsoft trener od 1999 godine
 • Microsoft Certified IT Professional
 • Microsoft Certified Solutions Associate (Microsoft SQL Server)
 • Microsoft Certified Technology Associate
 • Microsoft Certified Technology Specialist
 • Microsoft Certified Database Administrator
 • Učešće u organizaciji i predavanja na konferenciji „SINERGIJA“ ( http://www.mssinergija.net ) od osnivanja 2001. godine na dalje.

dr Snežana Popović

Biografija
 • CET predavac od 1999
 • Sertifikovani Microsoft trener od 2002.
 • Microsoft Certified Application Developer
 • MCSD Microsoft Certified Solution Developer – Microsoft .NET
 • MCTS Microsoft Certified Technology Specialist
 • MCPD Microsoft Certified Professional Developer
 • Docent na Računarskom fakultetu

M.Sci.Bratislav Dimitrov

Biografija
 • CET predavac od 2011
 • Development Lead, Scrum master,
 • MS Visual Studio 2003/2005/2008/2010/2012/2015/2017,
 • MS SQL Server 2000/2005/2008 (R2), 2012/2016,
 • MS SQL Server Integration Services (SSIS),
 • MS SQL Server Reporting Services (SSRS)

Naši polaznici