MCSA Windows Server 2016

MCSA Windows Server 2016

Puna cena: 1200 €
Akcijska cena: 840 €
Trajanje č/d: 148/37

20740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

Puna cena: 400 €
Akcijska cena: 320 €
Trajanje č/d: 68/17

20741 Networking with Windows Server 2016

Puna cena: 400 €
Trajanje č/d: 40/10

20742 Identity with Windows Server 2016

Puna cena: 400 €
Trajanje č/d: 40/10