Za decu i učenike

Python osnovni kurs za decu

Puna cena: 130
Akcijska cena: 70
Trajanje č/d: 30/8

Scratch osnovni kurs za decu

Puna cena: 90
Akcijska cena: 45
Trajanje č/d: 18/6