Za decu i učenike


TRAJANJE Č/D: 30/10

Pygame za decu VII razreda

Puna cena:

120 €

Akcijska cena: 70 €


TRAJANJE Č/D: 30/10

Scratch napredni

Puna cena:

120 €

Akcijska cena: 60 €


TRAJANJE Č/D: 12/6

Svet igrica

Puna cena:

40 €

Akcijska cena: 35 €


TRAJANJE Č/D: 30/10

C# napredni – za decu od VII razreda i stariji

Puna cena:

120 €

Akcijska cena: 70 €


TRAJANJE Č/D: 30/10

C# osnovni – za decu od VII razreda i stariji

Puna cena:

120 €

Akcijska cena: 70 €


TRAJANJE Č/D: 30/10

Python kurs – za decu V i VI razreda

Puna cena:

120 €

Akcijska cena: 60 €


TRAJANJE Č/D: 30/10

Scratch osnovni – za decu III, IV i V razreda

Puna cena:

120 €

Akcijska cena: 70 €