MS EXCEL – POWER PIVOT

Puna cena: 240
Akcijska cena: 180
Trajanje č/d: 24/8

Osnovni kurs računara

Puna cena: 90
Akcijska cena: 70
Trajanje č/d: 30/10

Word Osnovni

Puna cena: 50
Trajanje č/d: 15/5

Excel Osnovni

Puna cena: 50
Trajanje č/d: 15/5

Excel Napredni

Puna cena: 90
Akcijska cena: 70
Trajanje č/d: 24/8